Amir Muratović predstavlja knjigu posvećenu Ivici Matiću


Fric Hok


Galeta na prezentaciji


Gerald Weber i Sebestien Kodolanyi


Gerald Weber predstavlja Austrijski avangardni film


Hrvoje Turković predstavlja Filmski autorski studio Zagreb


Mala sala


Mala sala


Velika sala


Velika sala


Ispred ulaza u DKSG


Ivana Kronja i Žan-Gabriel Perio na okruglom stolu


Ivan Galeta i Nikola Stojanović


Ivko Šešić, Milena Dragićević Šešić, Nikola Đurić